#កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង

Articles by Tag កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង

កម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង ប្តេជ្ញាបន្តពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានា តាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសធំៗ ដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្បទានសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា។ ជាក់ស្ដែង ចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០២២ ភាគីកូរ៉េខាងត្បូង បានសន្យាផ្តល់ឥណទានសម្បទានដល់កម្ពុជា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ១ពាន់៨រយលានដុល្លារអាមេរិក។