#កម្ពុជា

Articles by Tag កម្ពុជា

ADB៖ ឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំក្រោយ កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នៅតែ​រឹងមាំ ៧%

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហៅកាត់ថា ADB បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ដោយបានព្យាករពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០១៨នេះ និងឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ ថា នៅតែមានកំណើនខ្លាំងក្លាក្នុងអត្រា ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ ការបន្តរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំរបស់កម្ពុជានេះ ដោយសារតែមានការគាំទ្រដោយកំណើននៃវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការនាំចេញ វិស័យទេសចរណ៍ និងកំណើនតម្រូវការក្នុងស្រុកជាដើម។