#កម្ពុជា

Articles by Tag កម្ពុជា

អ្នករាយការណ៍ អ.ស.ប ឃើញ​ការ​វិវឌ្ឍ​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ខ្លះ ប៉ុន្តែ​បារម្ភថា សម្ពាធ​នៅ​តែ​មាន​លើ​អតីត​បក្ស​ប្រឆាំង

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
លោកស្រី រ៉ូណា ស្ម៊ីត (Rhona Smith) អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ បាន​និយាយ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា លោកស្រី​បាន​ឃើញ​ការ​វិវឌ្ឍ​ផ្នែក​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ជាក់ស្តែង​មួយ​ចំនួន ក៏​ប៉ុន្តែ​សម្ដែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​សម្ពាធ​នៅតែ​កើត​មាន​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ទៅ​លើ​សមាជិក​របស់​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ។