#កម្ពុជា

Articles by Tag កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនរថយន្ដតូយ៉ូតា បោះទុន៣៦លានដុល្លារបង្កើតរោងចក្រផ្គុំ និងដំឡើងរថយន្ដនៅកម្ពុជា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC)បានអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho Manufacturing បង្កើតរោងចក្រផ្គុំ និងដំឡើងរថយន្តម៉ាកតូយ៉ូតានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស រ៉ូយាល់គ្រុប ភ្នំពេញ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង៣៦លានដុល្លារ និងផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋជាង១០០កន្លែង។ ថ្នាក់ដឹកក្រុមហ៊ុនរថយន្ដតូយ៉ូតានៅកម្ពុជាអះអាងថា កត្តាដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះ សម្រេចបង្កើតរោងចក្រផ្គុំ និងដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជា ដោយសារក្រុមហ៊ុនមើលឃើញការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជាមាននិន្នាការកើនឡើងកាន់តែច្រើននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។