#កញ្ចប់ថវិកាអាមេរិក

Articles by Tag កញ្ចប់ថវិកាអាមេរិក

រដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចលើកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ច១,៩ទ្រីលានដុល្លារនៅសប្ដាហ៍នេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រោយពីទទួលបានការអនុម័តពីគណៈកម្មាធិការថវិកានៃរដ្ឋសភាអាមេរិករួចមក នៅទីបំផុតកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជិត ២ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក នឹងត្រូវរដ្ឋសភាអាមេរិក បោះឆ្នោតសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ពោលគឺនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះតែម្ដង។ នេះបើតាមការអអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាអាមេរិក។