#ក្រុមហ៊ុន Smart

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន Smart

១០ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata វិនិយោគជាង ១,៤ ពាន់លានដុល្លារ នៅកម្ពុជា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មួយទសវត្សរ៍កន្លមកនេះ ពោលគឺ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានវិនិយោគក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង១,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើតាមការអះអាង របស់លោក Thomas Hundt នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Axiata។