#កសិករថៃ

Articles by Tag កសិករថៃ

ហេតុអ្វីការកើនឡើងតម្លៃអង្ករកំពុងសាបព្រួសទាំងក្តីសង្ឃឹម និងបញ្ហាសម្រាប់កសិករថៃដែលកំពុងជំពាក់បំណុល?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កំណើននៃតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមផង និងការព្រួយបារម្ភផងដល់កសិករថៃ ជាពិសេសគ្រួសារកសិករ ដែលកំពុងតែត្រដរស់ជាមួយនឹងបំណុល ។ កសិករនៅថៃត្រេកអរ និងតម្លៃស្រូវ/អង្ករល្អ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដំណឹងរីករាយ រឿងដែលបារម្ភគឺពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាប្រែប្រួលបាតុភូតធម្មជាតិ ដែលពួកគេអាចប្រឈមទាំងការហូបចុក និងការផលិត ខណៈដែលការប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវបានអាជ្ញាធរជូនដំណឹងឲ្យមានការសន្សំសំចៃខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។