#កូវីដ១៩នៅចិន

Articles by Tag កូវីដ១៩នៅចិន

ប្រទេសកាន់តែច្រើនដាក់វិធានការកូវីដ១៩លើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន ពិសេសគឺជនជាតិចិនផ្ទាល់តែម្តងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិតត្បិត វិធានការកូវីដ១៩ គ្រប់ច្រកល្ហកនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើន នៅចំពោះមុខក្តីបារម្ភពីកំណើនករណីឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងប្រទេសចិននៅមួយរយៈកន្លងមកនេះ។ ជាក់ស្តែង ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប ដូចជាបារាំង បានដាក់ចេញវិធានការរិតបន្តឹងជាងមុនលើអ្នកដំណើរពីប្រទេសចិន ហើយបានអំពាវនាវឱ្យសមាជិកអឺរ៉ុបដទៃទៀតអនុវត្តដូចគ្នាដែរ។