#មហាសេដ្ឋី

Articles by Tag មហាសេដ្ឋី

នៅជុំវិញពិភពលោកមានមហាសេដ្ឋីប៉ុន្មាននាក់ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប៉ុន្មាន?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទស្សនាវដ្តី Forbes ថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញពីបញ្ជីឈ្មោះមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោករាប់ពាន់នាក់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃសរុបដ៏មហាសាល។ចំនួនមហាសេដ្ឋី ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ នេះ គឺជាកំពូលអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣២នៅលើភពផែនដី ។ តើនៅជុំវិញពិភពលោកមានមហាសេដ្ឋីប៉ុន្មាននាក់ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប៉ុន្មាន?