#មហាសេដ្ឋី

Articles by Tag មហាសេដ្ឋី

ធនាគារ HSBC ព្យាករថា សិង្ហបុរីនឹងមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិនក្នុងឆ្នាំ ២០៣០

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ធនាគារ HSBC បានអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថា ក្នុងរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំខាងមុខ ចំនួនមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប នឹងមានច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសចិន ឬប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅទៀត។