#មហាសេដ្ឋីពិភពលោក

Articles by Tag មហាសេដ្ឋីពិភពលោក

តើនរណាវ៉ាដាច់កំពូលមហាសេដ្ឋី Elon Musk ក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការផ្លាស់ប្តូរតំណែងកំពូលមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រែប្រួលនៃអាណាចក្រជំនួញ និងការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីផ្សារជំនួញ។ ជាក់ស្ដែង កំពូលមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានគ្រងដំណែងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោក ប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានអ្នកចូលទៅជំនួសតំណែងរបស់លោកហើយ។ តើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណា?