#ម្រេចកំពត

Articles by Tag ម្រេចកំពត

ម្រេចកំពតរំពឹងនាំចេញបានជាង១០០តោននៅឆ្នាំនេះ ខណៈនៅ៨ខែនាំចេញបាន៦២តោន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
បើទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងមានការធ្លាក់ចុះ បញ្ហាអតិផរណានៅតែបន្តកើនឡើង ប៉ុន្តែប្រធានសមាគមម្រេចកំពតបានអះអាងថា ការនាំចេញម្រេចកំពតកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ។ ជាក់ស្តែងនៅរយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ម្រេចកំពតកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួនប្រមាណ៦២តោន ដែលបរិមាណនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិច។