#ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

Articles by Tag ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

មេផ្សារហ៊ុនរំពឹងថា ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកនឹងចូលរួមបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុន ដើម្បីកៀរគរទុន

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ស្របពេលវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយមិនសូវល្អប្រសើរ ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)រំពៃចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងសំណង់នៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទីផ្សារភាគហ៊ុន ដើម្បីកៀរគរទុន សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ CSX ក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ន វាអាចជាឱកាសល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យក្នុងការសាកល្បងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ឬមូលបូលបត្របំណុលនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនមិនចេះរីងស្ងួតមួយនៅកម្ពុជា។