#បំណុលចិន

Articles by Tag បំណុលចិន

ចិនថា ខ្លួនបានអនុគ្រោះបំណុលជាង ២ពាន់លានដុល្លារ ចំពោះប្រទេសក្រីក្រដែលបានជំពាក់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសចិន បានពង្រីកបន្ថែមការលើកលែងបំណុលចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលបានជំពាក់ខ្លួន ដោយសរុបទៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ការលើកលែងបំណុលនេះ គឺធ្វើឡើងនៅក្រោមក្របខណ្ឌដែលប្រទេសចិនជាសមាជិកនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខ ហៅកាត់ G20 ហើយចំនួនបំណុលដែលចិនអនុគ្រោះនេះ គឺមានច្រើនជាងគេបំផុតបើធៀបនឹងការអនុគ្រោះរបស់ប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងៗទៀត។ នេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិន ដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះ។