#ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

Articles by Tag ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

តើហេតុអ្វីបានជាចិននៅតែបន្តអះអាងថា ខ្លួនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងដែលខ្លួន គឺមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទីពីរលើលោក?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស BRICSកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បុរសខ្លាំងរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយក្ដែងៗថា "ប្រទេសចិនបាន និងកំពុងនៅតែជាសមាជិកនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍»។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក។