#ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

Articles by Tag ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចសកល និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា បានកាត់បន្ថយការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងតំបន់ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករួមមាន អាមេរិក ចិន និងតំបន់ចាយលុយអឺរ៉ូជាដើម។ ជាមួយគ្នានេះ ធនាគារពិភពលោក ក៏បានព្រមានអំពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃកម្រិតបំណុល វិសមភាពនៃកំណើនប្រាក់ចំណូល និងការគំរាមកំហែងនៃវត្តមានមេរោគបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង ចំពោះការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ។