#ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

Articles by Tag ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតជាង ១៧ ពាន់លានដុល្លារក្នុងការគាំទ្រ ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមហ៊ុន នាំចេញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
និយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េ ខាង ត្បូង បាននិយាយ ថា អាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនឹង ផ្តល់ថវិកាប្រមាណ ជាង ១៧ ពាន់លានដុល្លារ អាមេរិក នៅក្នុងកញ្ចប់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ បន្ថែមដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញដែលជាផ្នែកមួយ នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញវិស័យនាំចេញ ដែលកំពុង តែ ជួប វិបត្តិ របស់ប្រទេស នេះ ។ នេះ បើតាម ការ ចេញ ផ្សាយ របស់ សារព័ត៌មាន យុន ហាប់។