#ប្រធានអាស៊ាន

Articles by Tag ប្រធានអាស៊ាន

ប្រធានអាស៊ានចង់ឲ្យសមាជិកអាស៊ានសហការគ្នាបើកប្រទេសឡើងវិញដើម្បីជំរុញទំនាក់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់

ដោយ​ ខន ណារី
ក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២នេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងថា អ្វីដែលសម្តេចចង់បានបំផុត គឺអាស៊ានសហការគ្នាបើកប្រទេសឡើងវិញព្រមគ្នា ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសក្នុងបរិបទពិភពលោកកំពុងរស់នៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃសម័យកូវីដ១៩។