#អាជីវកម្មទេសចរណ៍

Articles by Tag អាជីវកម្មទេសចរណ៍

ភាពធូស្បើយនៃកូវីដ បានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មទេសចរណ៍ជាង៩០% បានដំណើរការឡើងវិញ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរណ៍ បានអះអាងថា មកទល់នឹងពេលនេះ មានអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ជាង៩០% បានបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយបានផ្អាកដំណើរការដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ កន្លងទៅ។ ក្នុងនោះខេត្តសៀមរាប ដែលជាខេត្តមានអាជីវកម្មទេសចរណ៍រងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេ បច្ចុប្បន្នមានអាជីវកម្មទេសចរណ៍បានបើកដំណើរការឡើងវិញប្រមាណ៧០%។ តែយ៉ាងណា អ្នកជំនាញថា ស្ថានភាពវិស័យសេវាកម្មទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្ន នៅតែបន្តជួបប្រឈមនឹងហានិភ័យ។