#អាកាសចរណ៍

Articles by Tag អាកាសចរណ៍

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ រំពឹងទទួលបានអ្នកដំណើរ ៦ លាននាក់ នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា បានរំពឹងទុកថា កំណើនអ្នកដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានមមាញឹកខ្លាំងជាងគេរបស់កម្ពុជាធៀបនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពីរផ្សេងទៀតនោះ អាចនឹងកើនឡើងដល់ ៦លាននាក់នៅដំណាច់​ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈដែលជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ បានកើនដល់ដល់ទៅ ១៦០ ទៅ ១៨០ ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ។