#អាមេរិក

Articles by Tag អាមេរិក

កម្ពុជាសង្ឃឹមថា ការពិនិត្យវាយតម្លៃរបស់អាមេរិកអំពីសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSPសម្រាប់កម្ពុជា “នឹងមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន”

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានអះអាងប្រាប់ខេមបូណូមីសថា សម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គឺមានមានក្ដីសង្ឃឹមថា ការពិនិត្យវាយតម្លៃក្នុងការបន្ដផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកមកឲ្យកម្ពុជា នឹងមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន ដោយសារតែកន្លងអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អ និងឆន្ទៈល្អ ចំពោះប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច។