#អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

Articles by Tag អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

គយសម្រេចពន្យារពេលបន្ថែម ឲ្យម្ចាស់រថយន្ដចង្កូតស្ដាំអាចមកស្នើសុំចុះបញ្ជីរហូតដល់ចុងខែកក្កដា និងទុកពេលឲ្យ៣ខែចូលមកបង់ពន្ធ

ដោយ​ ខន ណារី
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានសម្រេចទុកពេលឲ្យម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំ ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីមកស្នើសុំចុះបញ្ជីជារថយន្តមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស ព្រមទាំងទុកពេលឲ្យ ៣ខែ សម្រាប់ការចូលមកបង់ និងអាកររថយន្ដចង្កូតស្ដាំ ពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងរដ្ឋាករគយកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។