#សារព័ត៌មាន

Articles by Tag សារព័ត៌មាន

ភារធារី​ទូត​អាមេរិក៖ សព្វថ្ងៃ សារព័ត៌មាន​កំពុង​រង​​ការ​គំរាម​កំហែង នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​និង​នៅ​កម្ពុជា

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
លោកភារធារី Michael Newbill នៃ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា បាន​និយាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែ​វិច្ឆិកា ថា សព្វថ្ងៃ សារព័ត៌មាន​កំពុងតែ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការគំរាម​កំហែង នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក និង​នៅ​កម្ពុជា​ផងដែរ ដោយ​លោក​បានអះអាង​ថា ពីមុន កម្ពុជា​ធ្លាប់​មាន​សេរីភាព​ព័ត៌មាន ប៉ុន្តែ អាច​នឹង​មាន​សេរីភាព​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ។