#​សេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag ​សេដ្ឋកិច្ច

ការទូទាត់ជាប្រាក់រៀលក្តោបចំណែកទីផ្សារជាង១៥% នៃការទូទាត់សរុបទូទាំងប្រទេស

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធានាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថា ការប្រើប្រាស់រៀលក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ទូទាំងប្រទេស បានក្តោបក្ដាប់ចំណែកទីផ្សារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺមានប្រមាណ ១៥%បើធៀបនឹងការទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ ដែលបានចាក់ស្រេះក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។