#សេដ្ឋកិច្ចតំបន់

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចតំបន់

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិតខាងល្អ ផ្ដល់សញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
បន្ទាប់ពីស្ថានភាពវិបត្តិកូវីដ១៩ គួបផ្សំនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ មានភាពធូរស្បើយ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មសកល រួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ កាន់តែវិវឌ្ឍន៍មករកស្ថានភាពល្អប្រសើរដែរ។ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកត់សម្គាល់ឃើញថា ការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណា ក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈ បានបញ្ជាក់ពីសញ្ញាណវិជ្ជមាននៃស្ថានភាពពិភពលោក។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា ភាពវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជា បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ ក៏បានបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា