#សហគ្រិនខ្មែរ

Articles by Tag សហគ្រិនខ្មែរ

ជម្រុញសក្កានុពលធុរកិច្ចរបស់អ្នក៖ ដាក់ពាក្យប្រកួតពានរង្វាន់សហគ្រិនខ្មែរសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម២០២៤ឥលូវនេះ!

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សហគ្រិនខ្មែរប្រកាសបើកទទួលការដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុង កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង «ពានរង្វាន់ សហគ្រិនខ្មែរសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៤» ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី0៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤។