#ស្រូវអង្ករ

Articles by Tag ស្រូវអង្ករ

ADB គ្រោងផ្តល់កម្ចីដល់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនីមួយៗក្នុងទឹកប្រាក់ជាង៣លានដុល្លារ

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB គ្រោងនឹងផ្តល់កម្ចីរហូតដល់ជាង៣លានដុល្លាទៅកាន់រោងម៉ាស៊ីននីមួយៗ ក្នុងចំណោមរោងម៉ាស៊ីនទាំង១០ ដែលលោក Ung Malar មកពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ SBK បានសិក្សាកន្លងមកស្តីពី៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យស្រូវអង្ករ (Rice Sector Development Program) ក្រោមប្រភពទុនរបស់ADB។ ការប្រកាសនេះ គឺធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោក មូល សារិទ្ធី អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែសីហា។