#សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

Articles by Tag សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ជាតិ​គីមីពុល​ដែល​នៅ​ជាប់​នឹង​បន្លែ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បន្លែ គឺ​ជា​ជីវជាតិ​ចាំបាច់​សម្រាប់​បំប៉ន​រាងកាយ។ ដើម្បី​ការលូត​លាស់​​ល្អ​នៃ​រាងកាយ គេ​លើក​ទឹកចិត្ត​មនុស្ស​ឲ្យ​បរិភោគ​បន្លែ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។ ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន និយាយ​រឿង​បន្លែ ប្រជាជន​សម្ដែង​ក្ដី​បារម្ភ​ស្ទើរតែ​ទូទៅ​ទៅ​ហើយ អំពី​សារធាតុ​គីមី​នៅ​ជាប់​នឹង​បន្លែ ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់សុខភាព។