#ថៃ

Articles by Tag ថៃ

ថៃកំពុងតែរៀបចំកែសម្រួលពន្ធលើភេសជ្ជៈ ដើម្បីគាំទ្រ និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ដើម្បីគាំទ្រ និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេស អាជ្ញាធរ និងអ្នកជំនាញថៃ កំពុងតែរិះរកគ្រប់ មធ្យោបាយ។ សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះ បានរាយការណ៍ថា នៅក្នុងចំណោម ផែនការដែលកំពុងតែសិក្សានោះ ក៏មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការកែសម្រួលពន្ធលើភេសជ្ជៈផងដែរ។ វិធានការទាំងនេះ បន្ថែមលើវិធានការលើកលែងទិដ្ឋាការដល់ទីផ្សារគោលដៅធំៗដោយរួមទាំងចិនដែលបានដាក់ចេញកន្លងមក។