#ថៃ

Articles by Tag ថៃ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងថៃមួយចំនួនក្ស័យធន ដោយសារការទារសំណងធានារ៉ាប់រងជំងឺកូវីដ១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
យ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងថៃចំនួន ៤ បានក្ស័យធនហើយ បន្ទាប់ពីទទួលរងការខាតបង់ដោយសារតែការលក់កញ្ចប់សេវាធានារ៉ាប់ងរងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងតម្លៃថោក ហើយការក្ស័យធនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងនេះ គ៏កំពុងបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃឥទ្ធិពលមិនល្អកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យធានារ៉ាប់រងមិនមែនអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសថៃផងដែរ។ នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei របស់ជប៉ុន។