#ថៃ

Articles by Tag ថៃ

ឥណ្ឌានិងថៃកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅលើផែនទីនៃការផលិតបន្ទះឈីបរបស់អាស៊ី

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញរបស់ឥណ្ឌា ជាមួយនឹងប្រទេសថៃ ក្នុងការប្រជែងគ្នាសម្រាប់ការវិនិយោគលើការផលិតគ្រឿងបន្ទះឈីប បាននិងកំពុងបង្ហាញពីភាពច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ ក្នុងការគូសឡើងវិញនូវផែនទីឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។