#តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ

Articles by Tag តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវាយតម្លៃថា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាចនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ខែកញ្ញា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ដែលកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនូវថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ដ្បិតប្រេងឥន្ធនៈជាផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការកើនឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះបានជំរុញឲ្យថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ផ្សេងៗមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។