#វិស័យឯកជន

Articles by Tag វិស័យឯកជន

នៅអំឡុងសមាជបក្សកុម្មុយនិស្តចិនលើកទី២០ បុរសខ្លាំងរដ្ឋចិនស៊ី ជីនពីង លើកឡើងអ្វីខ្លះអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចចិន?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្នុងរយៈពេលជិត២ម៉ោងដែលលោកស៊ី ជីនពីង ថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃបើកសមាជបក្សកុម្មុយនិស្តចិនដែលធ្វើឡើងរាល់៥ឆ្នាំម្តង កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា បញ្ហានិងសមិទ្ធិផលជាច្រើនត្រូវបានបុរសខ្លាំងរដ្ឋចិនរូបនេះលើកយកមកនិយាយ ដូចជា សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស និងបញ្ហាសង្គមនោះទេ។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងបញ្ហាសំខាន់ ដែលមិនអាចមិននិយាយបាននោះគឺ បញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងជួបការលំបាក។