#វិស័យអប់រំឯកជន

Articles by Tag វិស័យអប់រំឯកជន

វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា(AIB) បើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះ ក្រោយក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាត

ដោយ​ ហំ ផានិត
បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា (AIB) បើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញនេះមក លោកនាយកវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា (AIB) បានប្រាប់ខេមបូណូមីសថា នៅថ្ងៃទី១៥ កញ្ញានេះ វិទ្យាស្ថានបានបើកដំណើរការជាធម្មតាហើយ។