ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ចេញមុខជួយ​សម្រួលដល់ការដោះបំណុលកសិករ ខណៈឆ្នាំនេះមានគ្រោះរាំងស្ងួត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ នាពេលថ្មីៗនេះ ក៏បានត្រៀមនូវវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយ ដើម្បីជួយកសិករក្នុងការសងបំណុលការប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យមានភាពធូរស្រាលជាងមុន ស្របពេលដែលនៅឆ្នាំនេះ មានការគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយយូរ។