ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
វិបត្តិកូវីដ១៩រីករាតត្បាត បានបង្កជាការលំបាកជាច្រើនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋ ប៉ុន្ដែ វាក៏បានផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាចខិតចូលដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មភាពក្នុងការបំពេញសេចក្ដីត្រូវការសម្រាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារឌីជីថល តាមរយៈ app អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដែលមានមុខងារសម្បូរបែប ពិសេសការទូទាត់តាមរយៈ QR កូដ ដ៏លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។