ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារពិភពលោក គ្រោង​ផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារដល់កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​ផ្អាក​មួយ​រយៈពេល

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
ធនាគារ​ពិភពលោក​នឹង​អនុម័ត​កញ្ចប់​ថវិកា​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មាន​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជា ១​ប៊ី​លាន​ (១០០០​លាន) ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​រយ:ពេល ៥​ឆ្នាំ​ខាងមុខ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ទីភ្នាក់ងារ​សាព័ត៌មាន​រដ្ឋាភិបាល​ AKP។