ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នក​ជំនាញ​រំពឹង​ថា ដុល្លារូបនីយកម្ម​នឹង​អាច​ថយ​ចុះ​មក​នៅ​៦០% ក្នុង​ពេល​៥​ឆ្នាំ​ទៀត!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អ្នក​ជំនាញ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​លើក​ឡើង​ថា បើ​កម្ពុជា​អាច​បន្ថយ​ដុល្លារូបនីយកម្ម ឬ​ហៅថា​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ ពី​ជាង ៨០% នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ឲ្យ​ថយ​ចុះ​មក​នៅ​ជាង ៦០% ទៅ ៧០% ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​នេះ នោះ​វា​ជា​ភាព​ជោគជ័យ​មួយ​របស់​កម្ពុជា។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​ថា ដើម្បី​ឲ្យ​កម្រិត​ដុល្លារូបនីយកម្ម​របស់​កម្ពុជា នឹង​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ប្រសើរ​ជាង​មុន ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​សន្សឹមៗ ទើប​អាច​ធានា​បាន​នូវ​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋ