ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុន​ចិនតៃវ៉ាន់​​ទិញ​ភាគហ៊ុន​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​នៅ​កម្ពុជា​មួយ​ទៀត​ហើយ

ដោយ​ ថៃ សុធា
ទើបតែ​ប៉ុន្មានថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​មួយ​បាន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ អេ អឹម ខេ (AMK) ឥឡូវ ក្រុមហ៊ុន​ចិន​​តៃវ៉ាន់​មួយ​ទៀត​ ​បាន​ប្រកាសថា ខ្លួន​ទិញ​យក​ភាគហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​មួយ នៅ​កម្ពុជា ដែរ ដែល​ជា​កូន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​របស់​អ្នកឧកញ៉ា​ គិត ម៉េង ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ក្រុមហ៊ុន Royal Group។