អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

បុរី​មួយ​នេះ​ចាប់ដៃគូ​​ជាមួយ​ធនាគារដល់​ទៅ​១០ ដើម្បី​ផ្ដល់​កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​ក្នុងអត្រា​ការប្រាក់​ទាបបំផុត

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះគឺជារឿងសំខាន់ដែលមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនត្រូវយកមកគិតគូរពិចារណា។ ចំណែកឯគោលការណ៍បង់ប្រាក់ និងលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកដ៏ចាំបាច់មួយក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរ ។