#ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ​

ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ជួយ​​ជាង ១លានដុល្លារ សម្រាប់​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​អនឡាញ​​នៅ​កម្ពុជា​

ដោយ​ វណ្ណ វិចារ
ក្រុមហ៊ុន​លំដាប់​កំពូល​ដែល​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​លើ​ជំនួញ​ដឹកទំនិញ​ដែល​អ្នក​ទិញ​បញ្ជា​ទិញ​តាម​អនឡាញ ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន Shenzhen 4PX Express ប្រកាស​បញ្ចេញ​ប្រាក់​១​លាន​៣​សែន​ដុល្លារ ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ជាមួយ​កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅ​កម្ពុជា ក្នុង​បំណង​បណ្តុះ​បណ្ដាល​សហគ្រិន​កម្ពុជា ដែល​ជា​ម្ចាស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម។