#ចាក់​វ៉ាក់សាំង

Articles by Tag ចាក់​វ៉ាក់សាំង

វៀតណាមគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់កុមារអាយុចន្លោះ ១២-១៧ឆ្នាំ នៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនៃទីក្រុងហាណូយ (CDC) បាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងផ្តោតលើការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនពេញវ័យលើ១៨ឆ្នាំ មុនពេលបន្តចាក់ជូនក្រុមមនុស្ស ដែលមានអាយុចន្លោះ ១៧-១៨ ឆ្នាំ និងបន្ទាប់មកចាក់ជូនកុមារអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណា ថ្មីនេះដែរ ទីក្រុងហាណូយក៏មានផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារដែលមានវ័យពី ១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ នៅឆ្នាំ ២០២២ផងដែរ។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VN Express។