#ចរាចរណ៍

Articles by Tag ចរាចរណ៍

ក្រុមហ៊ុន​តូតាល់​កាំបូត បើក​“យុទ្ធនាការ​គ្មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​តាម​ដង​ផ្លូវ”

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ យោង​តាម​យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ក្រុមហ៊ុន តូតាល់កាំបូត បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការដឹកជញ្ជូនក្រោមប្រធានបទ “យុទ្ធនាការគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវ” នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។