#ទេសចរណ៍

Articles by Tag ទេសចរណ៍

អ្នកជំនាញបារម្ភ ផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តមណ្ឌលគិរីអាចនឹងត្រូវរំខានដោយសារបញ្ហាដីឯកជន

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជារំពឹងថា តាមរយៈផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី ក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍ និងប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគឦសាន នឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានជាង២លាននាក់ និងផ្តល់ចំណូលជូនរដ្ឋប្រមាណ៥00លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣៥។ ប៉ុន្ដែ អ្នកជំនាញបារម្ភថាបញ្ហាដីឯកជនអាចនឹងបង្កផលរំខានចំពោះការអភិវឌ្ឍផែនការមេនេះ។