#ធនាគារ អេស៊ីលីដា

Articles by Tag ធនាគារ អេស៊ីលីដា

អេស៊ីលីដាចាប់ដៃគ្នាជាមួយ FFC លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ និងសុខភាពសាធារណៈ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ អេស៊ីលីដា បានចាត់ទុកវិស័យកីឡា ជាពិសេសកីឡាបាល់ទាត់ គឺជាផ្នែកមួយដែលបានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ធនធានមនុស្ស និងលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ ដ្បិតថា ការលេងកីឡាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយបង្កើតទំនាក់ទំនង និងបណ្តុះស្មារតីក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមផងដែរ។