#ឌីជីថល

Articles by Tag ឌីជីថល

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារយៈពេលវែង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការប្រែប្រួលនៃវិស័យឌីជីថល ឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្ម ៤.០ បាននិងកំពុងត្រូវបានពិភពលោក យកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បី​ទាញយក​ប្រយោជន៍ផង និងទប់ទល់នឹងកត្តាប្រឈមពីវិស័យនេះផង។ យ៉ាងណាមិញ នៅកម្ពុជាវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន​និងកំពុង​បន្តរៀប​ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ​កាន់តែស្រួចស្រាល់ថែមទៀត ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ ពីវិស័យឌីជីថលដែលកំពុង​លូតលាស់នេះ សម្រាប់គាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង។