#គណបក្សភឿថៃ

Articles by Tag គណបក្សភឿថៃ

តើគណបក្សភឿថៃដែលកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋ នឹងអាចជួយលោក ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រាឲ្យផុតពីការជាប់គុកបានដែរទេ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លោក ស្រ៊ីថា ថាវេស៊ីន មកពីគណបក្សភឿថៃបានទទួលសេចក្តីទុកចិត្តពីសភា ដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃទី ៣០ ក្រោយពេលដែលគណបក្សឈ្នះឆ្នោតគឺគណបក្សឆ្ពោះទៅមុខបរាជ័យពីរដង ។ ភឿថៃដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច ប៉ុន្តែស្ថាបនិក និង ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលរបស់បក្សនេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារ ដែលនាំឲ្យមានការរិះគិតថា អ្នកនយោបាយនិងពាណិជ្ជករចាស់វង្សារូបនេះនឹងអាច ទទួលការបន្ធូបន្ថយទោស ។