#ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង

Articles by Tag ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ផលិតក្នុងស្រុកវៀតណាម អាចនឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ្យប្រើប្រាស់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅទីបំផុតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ផលិតនៅវៀតណាម ធ្វើបានហើយ ! តំណាងមកពីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់ មានវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ មួយប្រភេទ ដែលផលិតក្នុងស្រុកវៀតណាម នឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១នេះ ខណៈដែលវៀតណាម គឺជាប្រទេសទី ១ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបាន ធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុក ទៅលើមនុស្ស ដល់ទៅដំណាក់កាលទី ៣ និងបច្ចុប្បន្នកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលវាយតម្លៃជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរ។