#ការចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជា

Articles by Tag ការចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជា

កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនក្ស័យធន ខណៈអ្នកចិញ្ចឹមគោមួយចំនួនចាប់ផ្តើមបោះបង់ចោល

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ការចរាចរសាច់បង្កកគ្មានប្រភពពីខាងក្រៅចូលមកកម្ពុជា នៅតែជាបញ្ហាចាក់ស្រេះរបស់ប្រជាកសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជា ដ្បិតកន្លងមកកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនធំបានក្ស័យធន ដោយសារតម្លៃជ្រូករស់ក្នុងស្រុកធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំង ដែលបណ្តាលមកពីការហូរចូលនូវសាច់បង្កកគ្មានប្រភពពីខាងក្រៅ ដែលមានតម្លៃទាបជាងជ្រូកក្នុងស្រុកចូលមកកម្ពុជាច្រើនហួសប្រមាណ។