#ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍

Articles by Tag ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍

រយៈពេល១១ថ្ងៃ នៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ប៉ូលីសឃាត់បានយានយន្តល្មើសជិត ២ម៉ឺនគ្រឿង ខណៈអ្នកល្មើសភាគច្រើនជាអ្នកបើកបរម៉ូតូ

ដោយ​ ហំ ផានិត
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នារសៀលថ្ងៃនេះ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ បានរាយការណ៍ថា រយៈពេល១១ថ្ងៃ( គិតត្រឹមថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១១ ឧសភា) ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឃើញថា ឃាត់បានរថយន្តល្មើសចំនួនជាង១,៩ ម៉ឺនករណី ក្នុងមានម៉ូតូល្មើសជាង១,៤ម៉ឺនករណី ស្មើ៧៥%នៃចំនួនយានយន្តល្មើសសរុប។