#ខុនដូ

Articles by Tag ខុនដូ

គម្រោងខុនដូតម្លៃសមរម្យ អារ៉ាខាវ៉ា ប្ដេជ្ញាបញ្ចប់ការសាងសង់អគារឲ្យបាន ១០ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គម្រោងខុនដូ អារ៉ាខាវ៉ា ដែលជាលំនៅដ្ឋានស្ដង់ដារជប៉ុន នៅកម្ពុជា ដោយបាន​ចំណាយ​ទុន​វិនិយោគប្រមាណ ៧០លានដុល្លារនោះ គ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់អគារខុនដូរបស់ខ្លួនចំនួន ១០ អគារកម្ពស់២១ជាន់ស្មើៗគ្នា ឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ន គម្រោងនេះ សាងសង់ឡើងបានកម្ពស់១៥ជាន់ហើយ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនេះ។