#កិច្ចប្រជុំ G20

Articles by Tag កិច្ចប្រជុំ G20

ចិនប្រកាសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលរៀបចំដោយឥណ្ឌានៅតំបន់មានជម្លោះជាមួយប៉ាគីស្ថាន

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង២០ (G20) នៅលើដែនដីភ្នំហិមាល័យនៃដែនចាម្មូនិងកាស្មៀរ បើទោះបីជា មានការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស និងការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួន រួមទាំងប្រទេសចិនក៏ដោយ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN។