#កោះតៃវ៉ាន់

Articles by Tag កោះតៃវ៉ាន់

អង់គ្លេស និងកោះតៃវ៉ាន់ ជម្នះបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មី ទោះមានការព្រមានពីចិន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ចក្រភពអង់គ្លេសនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយ កាលពីថ្ងៃពុធថា ដោយទីក្រុងតៃប៉ិ សង្ឃឹមថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពង្រីកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត ដោយរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក ដ៏ធំទូលាយ និងក៏ដូចជាឈានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់កោះនេះជាមួយរដ្ឋអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ ទីក្រុងប៉េកាំង បានចេញមកប្រឆាំង និងព្រមានចក្រភពអង់គ្លេស ឱ្យបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ក្នុងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយកោះតៃវ៉ាន់។