#លីហួរ

Articles by Tag លីហួរ

អេស៊ីលីដា ចាប់ដៃគ្នាជាមួយ លីហួរ ពង្រីកប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់ កាន់តែទូលំទូលាយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងក្រុមហ៊ុនលីហួរ ផេប្រូ ភីអិលស៊ីបានប្រកាសភាពជាដៃគូរវាងគ្នា ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់របស់ស្ថាប័នទាំងពីរផង និងដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) ក្នុងវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីលើកកម្ពស់ក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការធនាគារឲ្យកាន់តែទំនើប ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពផងដែរ។