#ង៉ែត ជូ

Articles by Tag ង៉ែត ជូ

អ្វីទៅហៅថា "ប្រាក់ខែ​ឆ្លាត" ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចង់​មាន​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែ តែងតែ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា តើ​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​របៀប​ណា​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​វត្ថុ​បំណង​នេះ? ជាទូទៅ បើ​ចង់​សម្រេច​វត្ថុ​បំណង​នេះ​ក្នុង​វ័យ​ក្មេង អ្នកត្រូវ​មាន​”ប្រាក់​ខែ​ឆ្លាត”។ តើ​អ្វី​ទៅ​ហៅថា "ប្រាក់​ខែ​ឆ្លាត"? អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច លោក ង៉ែត ជូ ពន្យល់​ដូច​តទៅ។