ចំណេះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

តើគូស្រករវ័យក្មេង ដែលទើបនឹងរៀបការរួច គួរទិញផ្ទះបង់រំលស់ដែរឬទេ?


កន្លងមកមានមនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសគូស្រកវ័យក្មេងដែលទើបនឹងរៀបការរួចតែងមានចម្ងល់ថា «តើខ្លួនគួរទិញផ្ទះបង់រំលស់ឬទេ? ហើយបើទិញបង់រំលស់ តើខ្លួនគួរមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណា? ជារឿយៗ សំណួរទាំងនេះគឺជាសំណួរគ្មានចម្លើយ ហើយពួកគេក៏ប្រថុយទិញផ្ទះដោយមិនបានពិចារណាល្អិតល្អន់ដែរ»។ ទង្វើបែបនេះបានធ្វើអោយគ្រួសារខ្លះស្ថិតក្រោមសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ។
តើគូស្រករវ័យក្មេង ដែលទើបនឹងរៀបការរួច គួរទិញផ្ទះបង់រំលស់ដែរឬទេ?

នេះជាការលើកឡើងពីសំណាក់ លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយលោកបានធ្វើការចែករំលែកនៅលើទំព័រហ្វេសបុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

នៅក្នុងសំណេររបស់លោកដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល (Personal Finance Expert) បានផ្តល់អនុសាសន៍ជារូបមន្ត «៣០/៣០/៣» ដើម្បីអោយមនុស្សអាចទិញផ្ទះសំរាប់រស់នៅទៅតាមលទ្ធភាព និងដើម្បីចៀសវាងនូវសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ង៉ែត ជូ បានផ្តល់គោលការណ៍ និងការបកស្រាយរូបមន្ត ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗដូចខាងក្រោម៖

១) គោលការណ៍ទី១៖ចំនួនប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែមិនគួរលើសពី៣០% នៃចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរកបានចំណូល១៥០០ដុល្លាក្នុង១ខែ ការបង់រំលស់ផ្ទះទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់មិនគួរលើសពី៤៥០ដុល្លានោះទេ។ 

២) គោលការណ៍ទី២៖បើទោះជាមានគំរោងបុរីជាច្រើនមិនតម្រូវឲ្យមានបង់ប្រាក់ដំបូងក៏ដោយ (down payment requirement) អ្នកគួរសន្សំប្រាក់អោយបាន៣០%នៃតម្លៃផ្ទះជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ។

ឧទាហរណ៍៖ អ្នកទិញផ្ទះតម្លៃ៦ម៉ឺនដុល្លារ អ្នកគួរសន្សំប្រាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច១៨០០០ដុល្លាជាមុនសិន។ ធ្វើដូច្នេះ ជួយអោយអ្នកមានលទ្ធភាពបង់រំលស់ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងកំរិតទាបតាមគោលការណ៍ទី១។ ម្យ៉ាងអ្នកអាចបង់រំលស់ផ្ទាល់ជាមួយធនាគារដែលជាទូទៅមានអត្រាការប្រាក់ទាបជាងអត្រាការប្រាក់បង់រំលស់ជាមួយម្ចាស់គំរោង (ធនាគារគិតការប្រាក់ចន្លោះ៧%ទៅ៩%ក្នុង១ឆ្នាំ។ រីឯម្ចាស់គំរោងឬបុរីគិតការប្រាក់ចន្លោះ១០%ទៅ១២%ក្នុង១ឆ្នាំ)។ ម្យ៉ាងការបង់រំលស់ជាមួយធនាគារបានផ្តល់សុវត្ថិភាពបណ្ណ័កម្មសិទ្ធិខ្ពស់ជាងការបង់រំលស់ផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់គំរោង។

៣) គោលការណ៍ទី៣៖តម្លៃផ្ទះដែលអ្នកទិញសំរាប់នៅមិនគួរមានតម្លៃលើសពី៣ដងនៃចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារអ្នកនោះទេ។

ឧទាហរណ៍៖ គ្រួសារអ្នកមានចំណូល១ខែ១៥០០ដុល្លា ក្នុង១ឆ្នាំគ្រួសារអ្នកមានចំណូល១៨ពាន់ដុល្លារ។ ដូច្នេះផ្ទះដែលអ្នកទិញសំរាប់រស់នៅមិនគួរមានតម្លៃលើសពី៥៤០០០ដុល្លានោះទេ (របៀបគណនា៖ ១៨០០០ដុល្លា គុណនឹង៣)។ 

ប្រសិនបើអ្នក និងប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការធម្មតា (គ្មានទេពកោសល្យជាសហគ្រិន ឬជាអ្នកវិនិយោគ) ។ លោក ង៉ែត ជូ បានជូនជាយោបល់ថា អ្នកគួរប្រកាន់យកគោលការណ៍ទាំង៣ខាងលើដើម្បីកុំអោយមានសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអាចសន្សំប្រាក់បានខ្លះយកទៅចូលហ៊ុនវិនិយោគជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីបានជាបទពិសោធន៍។

ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកជាមនុស្សមានទេពកោសល្យជាសហគ្រិន ឬជាអ្នកវិនិយោគ អ្នកគួរបង្កើតអាជីវកម្ម ឬវិនិយោគដើម្បីទទួលបានជាប្រាក់ចំណេញសិនមុននឹងសំរេចចិត្តទិញផ្ទះនៅ។ ធ្វើដូច្នេះបើទោះជាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំង៣ខាងលើ អ្នកក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបាននៅដោយមិនចំណាយពេលច្រើនដែរប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្ម ឬការវិនិយោគទទួលបានជោគជ័យ។

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង៖ សំរាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់កាលពី១៥ឆ្នាំមុន (ឆ្នាំ២០០៥) ខ្ញុំបានវិនិយោគលើដីនៅជាយក្រុងក្នុងតម្លៃ១០០០០ដុល្លា ៣ឆ្នាំក្រោយ (ឆ្នាំ២០០៨) ខ្ញុំបានលក់ក្នុងតម្លៃជាង៣០០០០ដុល្លា រួចយកលុយទាំងអស់ទៅទិញផ្ទះនៅដោយមិនមានការបង់រំលស់។ តែក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំផ្ទះក៏ទិញបាននៅ រីឯបំណុលដែលខ្ចីទិញដីជិត១០០០០ដុល្លារក៏សងធនាគារអស់។ ដូច្នេះចំណេញទាំងពេលវេលា ចំណេញទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគ។ ជំនួសអោយការទិញផ្ទះបង់រំលស់ក្នុងរយៈពេលវែង (ឧទាហរណ៍ ១៥ឆ្នាំ) ខ្ញុំបានចំណាយពេលតែ៣ឆ្នាំទេទិញផ្ទះបាននៅហើយ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំចំណេញដោយសល់ពេល១២ឆ្នាំទៀតសំរាប់ប្រឡូកក្នុងកិច្ចការវិនិយោគលើដីធ្លី។

លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សូមជម្រាបថា លោក ង៉ែត ជូ មិនត្រឹមតែជា អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុណ្ណោះទេ លោកក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនលើការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយលោកបានវិនិយោគលើគម្រោងបុរីធម្មជាតិមួយកន្លែងនៅក្បែរនឹងរាជធានីភ្នំពេញ និងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់៕

© 2024 រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ដោយ ខេមបូណូមីស។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល sothea[at]cambonomist.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 089 777 076។អត្ថបទបន្ទាប់


ស្ថានទូតអាមេរិក៖ ឆ្នាំ២០១៩ អាមេរិក​ជា​ទីផ្សារ​ធំជាងគេ​បំផុត​សម្រាប់ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា

ព័ត៌មាន
តួលេខ​ដែលចុះផ្សាយដោយ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា បាន​បង្ហាញថា សហរដ្ឋ​អាមេរិក​គឺ​ជា​ទីផ្សារ​នាំចេញ​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត​​របស់​ក…

ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG ថានឹងត្រូវប្រើជាមូលដ្ឋានយោធាចិន, កម្ពុជាស្វាគមន៍អាមេរិកឲ្យមកទស្សនកិច្ចស្វែងរកការពិត

ព័ត៌មាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលជាសេនាធិការ បានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងរកការពិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរ…
More

Related Stories


ផ្សេងទៀត


ច្រើនទៀត

ពេញនិយមបំផុត


ច្រើនទៀត

ថ្មីៗ