#និយ័តករបរធនបាលកិច្ច

Articles by Tag និយ័តករបរធនបាលកិច្ច

ទំហំប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចបានកើនលើស១ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមពាក់កណ្តាលខែឧសភា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចបានអះអាងថា ទំហំប្រតិបត្តិការវិនិយោគដែលចូលតាមរយៈវិស័យបរធនបាលកិច្ចបានកើនឡើងលើស១ពាន់លានដុល្លារហើយ គិតមកទល់នឹងពេលនេះ ដែលទំហំនេះនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចដាក់ផែនការសម្រេចឲ្យបាននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣។ កត្តានេះបានធ្វើឲ្យនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចកំណត់គោលដៅថ្មី ដោយប្តេជ្ញាជំរុញទំហំប្រតិបត្តិការវិនិយោគឲ្យបាន១ពាន់៥រយលានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះ។