#បច្ចេកវិទ្យា

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យា

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ 5G របស់ចិន រួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មហើយ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន នៃប្រទេសចិន បានអះអាងថា នៅទីបំផុត ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ 5G ដែលប្រទេសចិនបានចំណាយពេលអភិវឌ្ឍឡើង និងក៏បានធ្វើឲ្យពិភពលោកកំពុងដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ មកទល់ពេលនេះ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ហើយ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានចិន CCTV។