#បច្ចេកវិទ្យា

Articles by Tag បច្ចេកវិទ្យា

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ថៃ រំពឹងនឹងកើនដល់ ៥០ពាន់លានដុល្លារ ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ប្រទេសថៃ ត្រូវបានគេព្យាករថា នឹងមានទំហំ ១៦ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩នេះ ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី ២ ក្រោមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី តែយ៉ាងណា ថៃ រំពឹងថា នឹងរក្សាបានកំណើន ២៩%ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលអាចធ្វើឲ្យ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់ថៃ កើនដល់ ៥០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥ខាងមុខ។