#ផ្ទះតម្លៃសមរម្យ

Articles by Tag ផ្ទះតម្លៃសមរម្យ

រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា រាប់ពាន់លានដុល្លារ ជួយពលរដ្ឋចំណូលទាប ទិញផ្ទះបង់រំលស់

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ថវិកាប្រមាណ ៥០ពាន់លានបាត ឬស្មើនឹងជាង ១,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បញ្ចេញប្រើប្រាស់ លើការផ្ដល់ជាកម្ចីឥណទានការប្រាក់ទាប នៅដំណាក់កាលដំបូងនេះ តាមរយៈធនាគារលំនៅដ្ឋានរបស់រដ្ឋ (Government Housing Bank) ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋ ដែលមានចំណូលទាបប្រមាណ ៥ម៉ឺននាក់ អាចមានលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់ទាំងនោះ យកទៅទិញផ្ទះដោយបង់រំលស់។