#ផ្ទះតម្លៃសមរម្យ

Articles by Tag ផ្ទះតម្លៃសមរម្យ

ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី តាំង​ចិត្ត​ពន្លឿន​សង់​លំនៅដ្ឋាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ជូន​ពលរដ្ឋ

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ក្រុមហ៊ុន WorldBridge Group បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ពន្លឿន​ការ​សាងសង់​លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ​តម្លៃ​សមរម្យ​ឲ្យ​ស្រប​តាម​ការ​កំណត់​របស់​រដ្ឋាភិបាល។